סיכום עבודת הועדה לעניין שריפות פסולת

ביום 13.5.19 וועדת המשנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין שריפות פסולת בראשות חה"כ יעל גרמן קיימה דיון מסכם בנושא שהובלנו בשנתיים האחרונות: בעית שריפות הפסולת הפיראטית, במיוחד באזור הגליל והשרון והמשולש.

חלק גדול מהחומרים שנאספו ע״י הוועדה נשלחו מטעמנו ומסיורים שעשינו עבור חברי הוועדה, יחד עם מספר וועדי פעולה מקומיים שאנחנו מלווים ומרכזים בקבוצה אחת.

חה"כ יעל גרמן פתחה את הישיבה בתודות לפעילי וארגוני הסביבה שפעלו להצפת הבעיה והקמת הוועדה ובראשם עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) ואזרחים למען אוויר נקי.


הוועדה פרסמה דו"ח ובו נתונים חשובים לגבי היקף התופעה, השלכותיה הסביבתיות והבריאותיות, אבל מעבר לכך, חשיבות הדו"ח היא בהמשך הצפת הבעיה והצגתה והמעקב מול הרשויות האחראיות.

על פי נתוני הדו"ח, רק בשנת 2018 טיפלה רשות הכבאות ב 6166 קריאות לכיבוי שריפות פסולת (לא כולל שריפות שלא דווחו לכב"א) מתוכן 1433 בצפון, 1592 בדרום, ו1107 במרכז. המשמעות היא שבין השנים 2014-2018 עלה מספר השריפות במחוז צפון פי שלושה!!

כבר בשנת 2009 עמותת אזרחים למען עשתה מיפוי ופרסמה נתונים דומים ויזמה דיונים בכנסת, וניתנו המלצות דוחות לרבות הקמת צוות בינמשרדי וההמלצות לא יושמו עד היום וללא פתרונות ושינוי מבנה ושיטות הטיפול בפסולת ברמה הלאומית, הבעיה לא תיפתר ברמה המקומית

אנחנו מקווים שיחד עם חה"כ יעל גרמן נמשיך הפעם ללחוץ כדי שההמלצות ייושמו ומאות אלפי התושבים שסובלים מהזיהום הזה יתחילו לנשום אוויר יותר נקי.

הדו"ח בתקשורת:

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا