דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

פליטת החומרים האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה עלתה בשנת 2014

זיהום אוויר במפרץ חיפהלאחרונה פרסם איגוד ערים לסביבה איזור מפרץ חיפה את הדו"ח השנתי לשנת 2014, עברנו על נתוני איכות האויר במפרץ חיפה והשווינו אותם לשנים קודמות: 2012 ו- 2013.

האיגוד מבצע הערכה של פליטת תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, חלקיקי PM10 וחומרים אורגניים נדיפים לאוויר במפרץ חיפה, בחלוקה עפ"י התרומה היחסית של מפעלי התעשייה והתחבורה עבור כל מזהם.

למרות הדיבורים על הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה, עולה מנתוני הדו"ח כי בשנת 2014 הייתה דווקא עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובתחמוצות חנקן לעומת 2013.

אם לא די בכך, תרומתה היחסית של התעשייה לפליטת חומרים אורגניים נדיפים לאוויר עלתה מ-41% בשנת 2013 ל-51% בשנת 2014. מה שאומר שיותר חומרים אורגניים נפלטו לאוויר מתעשייה, כלומר אין הפחתה של זיהום אוויר מהתעשייה בכל הנוגע לפליטת חומרים אורגניים נדיפים, נהפוך הוא.

בשלושת המזהמים הנוספים שנבדקו: תחמוצות גופרית וחלקיקי PM10 נראו ירידות בפליטות - וזהו דבר מבורך.

 

הנתונים במלואם:

פליטת מזהמים מתחבורה ותעשייה במפרץ חיפה 2012-2014

 

מקורות הנתונים:

דו"ח שנתי 2012, איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

מצב איכות האוויר באזור חיפה, דו"ח שנתי 2013, איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

מצב איכות האוויר באזור חיפה בשנת 2014, דו"ח איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

 

 

פורסם בדצמבר 2015

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית פליטת החומרים האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה עלתה בשנת 2014